Welkom bij de Waag


De Waag draagt bij aan een veiliger samenleving. Dit door het bieden van gespecialiseerde zorg aan mensen die grensoverschrijdend gedrag combineren met een psychische stoornis. Ook kan problematisch middelengebruik aan de orde zijn. We verzorgen behandeling, onderzoek en advies rondom de zorglijnen: Huiselijk Geweld, Agressie en Vermogen, en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. De Waag zet in op maatwerk voor elke cliënt. We werken volgens de nieuwste, bewezen behandelmethoden, met cliënten van 12 jaar en ouder.


Jaarpres(en)tatie 2013


De huidige dynamische tijd brengt veel uitdagingen op ons pad. Zowel zorginhoudelijk als bedrijfsmatig. Binnen die omgeving bieden we onze patiënten en medewerkers graag goede vooruitzichten. Vandaar dat 'Perspectief bieden' het thema is van deze jaarpres(en)tatie 2013. Daarbij laten we graag onze prestaties zien. Zo maken we helder hoe we continu werken aan onze missie: een veilige en leefbare samenleving. Lees verder


Transitie jeugdzorg


Het jeugdstelsel wordt vernieuwd. Een nieuw stelsel moet een einde maken aan de bureaucratie en aan de sterk versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg. Met de transitie jeugdzorg krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Gemeenten kunnen hierdoor de zorg voor jeugd herkenbaarder, dichterbij en minder bureaucratisch organiseren.
Lees verderForFACT Team


De Waag en de Kliniek voor Intensieve Behandeling (KIB) van de Van der Hoeven Kliniek zijn in juli 2012 gestart met een Forensisch FACT Team (ForFACT Team). Het ForFACT Team levert intensieve outreachende zorg aan forensisch psychiatrische cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven door hun chaotische levensstijl, psychiatrische problemen en middelenmisbruik. Lees verder


Stop it Now!


Stop it Now! is een preventieve aanpak om seksueel kindermisbruik te voorkomen of te stoppen en is een initiatief van Meldpunt Kinderporno op Internet en de Waag. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees verder  
De Waag Nederland

De Waag draagt bij aan een veiliger samenleving. Dit door het bieden van gespecialiseerde zorg aan mensen die grensoverschrijdend gedrag combineren met een psychische stoornis. We verzorgen behandeling, onderzoek en advies rondom de zorglijnen: Huiselijk Geweld, Agressie en Vermogen, en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. De Waag zet in op maatwerk voor elke cliënt. We werken volgens de nieuwste, bewezen behandelmethoden, met cliënten van 12 jaar en ouder.

Iedere website is verplicht te informeren over het gebruik van cookies. Deze website maakt uitsluitend gebruik van cookies voor webstatistieken.

 

Onderdeel van

logo de Forensische Zorgspecialisten