Welkom bij de Waag


De Waag draagt bij aan een veiliger samenleving. Dit door het bieden van gespecialiseerde zorg aan mensen die grensoverschrijdend gedrag combineren met een psychische stoornis. Ook kan problematisch middelengebruik aan de orde zijn. We verzorgen behandeling, onderzoek en advies rondom de zorglijnen: Huiselijk Geweld, Agressie en Vermogen, en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. De Waag zet in op maatwerk voor elke cliënt. We werken volgens de nieuwste, bewezen behandelmethoden, met cliënten van 12 jaar en ouder.


De aanmeldprocedure van de Waag


Een cliënt kan op verschillende manieren worden aangemeld voor een behandeling. Cliënten kunnen verwezen worden door een (huis)arts of een vertegenwoordiger van een instantie als de reclassering, justitie of politie. Cliënten hebben ook de mogelijkheid om zichzelf aan te melden. De verschillende mogelijkheden zijn onder elkaar gezet zodat wij iedereen zo snel mogelijk verder kunnen helpen. Lees verder


Behandeling jeugd bij de Waag in 2015


Per 1 januari 2015 verandert er veel in de jeugdzorg. Gemeenten worden namelijk financieel eindverantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Deze veranderingen kunnen vragen oproepen.
Als uw kind nu al zorg of behandeling krijgt bij de Waag, geldt voor uw kind overgangsrecht. Dat betekent dat zorg of behandeling doorloopt tot het einde van de indicatie of behandelovereenkomst, maar uiterlijk tot 31 december 2015. Lees verder
 TOPZORG Behandelprogramma bij de Waag


TOPZORG is een intensief behandelprogramma voor jongvolwassenen die steeds weer terugvallen in strafbaar gedrag. Het doel is hen te begeleiden naar een delictvrij leven. TOPZORG is ontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Lees verder


Stop it Now!


Stop it Now! is een preventieve aanpak om seksueel kindermisbruik te voorkomen of te stoppen en is een initiatief van Meldpunt Kinderporno op Internet en de Waag. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees verder  
De Waag Nederland

De Waag draagt bij aan een veiliger samenleving. Dit door het bieden van gespecialiseerde zorg aan mensen die grensoverschrijdend gedrag combineren met een psychische stoornis. We verzorgen behandeling, onderzoek en advies rondom de zorglijnen: Huiselijk Geweld, Agressie en Vermogen, en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. De Waag zet in op maatwerk voor elke cliënt. We werken volgens de nieuwste, bewezen behandelmethoden, met cliënten van 12 jaar en ouder.

Iedere website is verplicht te informeren over het gebruik van cookies. Deze website maakt uitsluitend gebruik van cookies voor webstatistieken.

 

Onderdeel van

logo de Forensische Zorgspecialisten