Welkom bij de Waag


De Waag draagt bij aan een veiliger samenleving. Dit door het bieden van gespecialiseerde zorg aan mensen die grensoverschrijdend gedrag combineren met een psychische stoornis. Ook kan problematisch middelengebruik aan de orde zijn. We verzorgen behandeling, onderzoek en advies rondom de zorglijnen: Huiselijk Geweld, Agressie en Vermogen, en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. De Waag zet in op maatwerk voor elke cliënt. We werken volgens de nieuwste, bewezen behandelmethoden, met cliënten van 12 jaar en ouder.


Transitie jeugdzorg


Het jeugdstelsel wordt vernieuwd. Een nieuw stelsel moet een einde maken aan de bureaucratie en aan de sterk versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg. Met de transitie jeugdzorg krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Gemeenten kunnen hierdoor de zorg voor jeugd herkenbaarder, dichterbij en minder bureaucratisch organiseren. Lees verder


Behandeling jeugd bij de Waag in 2015


Per 1 januari 2015 verandert er veel in de jeugdzorg. Gemeenten worden namelijk financieel eindverantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Deze veranderingen kunnen vragen oproepen.
Als uw kind nu al zorg of behandeling krijgt bij de Waag, geldt voor uw kind overgangsrecht. Dat betekent dat zorg of behandeling doorloopt tot het einde van de indicatie of behandelovereenkomst, maar uiterlijk tot 31 december 2015. Lees verder
 ForFACT Team


De Waag en de Kliniek voor Intensieve Behandeling (KIB) van de Van der Hoeven Kliniek zijn in juli 2012 gestart met een Forensisch FACT Team (ForFACT Team). Het ForFACT Team levert intensieve outreachende zorg aan forensisch psychiatrische cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven door hun chaotische levensstijl, psychiatrische problemen en middelenmisbruik. Lees verder


Stop it Now!


Stop it Now! is een preventieve aanpak om seksueel kindermisbruik te voorkomen of te stoppen en is een initiatief van Meldpunt Kinderporno op Internet en de Waag. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees verder  
De Waag Nederland

De Waag draagt bij aan een veiliger samenleving. Dit door het bieden van gespecialiseerde zorg aan mensen die grensoverschrijdend gedrag combineren met een psychische stoornis. We verzorgen behandeling, onderzoek en advies rondom de zorglijnen: Huiselijk Geweld, Agressie en Vermogen, en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. De Waag zet in op maatwerk voor elke cliënt. We werken volgens de nieuwste, bewezen behandelmethoden, met cliënten van 12 jaar en ouder.

Iedere website is verplicht te informeren over het gebruik van cookies. Deze website maakt uitsluitend gebruik van cookies voor webstatistieken.

 

Onderdeel van

logo de Forensische Zorgspecialisten